Główne zasady sprzedaży w firmie The Parapharmacy

Wstęp

Właściciel witryny: strona całkowicie jest własnością firmy The Parapharmacy. Jakiekolwiek powielanie, częściowe lub całkowite, bez uprzedniej zgody firmy The Parapharmacy jest zabronione. Niniejsze ogólne zasady sprzedaży stosuje się w sposób wyłączny pomiędzy firmą The Parapharmacy i każdą osobę, odwiedzającą lub kupującą, za pośrednictwem strony internetowej www.theparapharmacy.com.

1. Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży

Przyjmują Państwo do wiadomości, że przed złożeniem zamówienia, zapoznali się Państwo z warunkami sprzedaży określonymi na tym ekranie i wyraźnie poświadczają, że akceptują je bez zastrzeżeń. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują stosunki umowne pomiędzy użytkownikiem a firma The Parapharmacy. Będą one miały wpływ na wszystkie inne warunki wymienione w innych dokumentach, z wyjątkiem pisemnej umowy z firma The Parapharmacy. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą być zmienione w dowolnym czasie przez firmę The Parapharmacy, bez żadnego uprzedzenia. Warunki będą miały zastosowanie w czasie trwającego potwierdzenia Państwa zamówienia.

2. Produkty

Do oferowanych produktów zaliczają się te, które zostały wymienione w katalogu opublikowanym na tej stronie. Produkty te są oferowane w ramach limitu dostępnych zasobów. Teksty oraz fotografie ilustrujące oferowane produkty są informacją i nie podlegają warunkom umowy. Produkty sprzedawane przez firmę The Parapharmacy są zgodne z obecnym ustawodawstwem francuskim oraz standardami obowiązującymi we Francji i Unii Europejskiej. Jednakże firma The Parapharmacy nie może zagwarantować pełną zgodność swoich produktów ze standardami stosowania w krajach spoza Unii Europejskiej. Firma The Parapharmacy może dostarczać swoje produkty do ponad 200 krajów i obejmuje następujące strefy: terytorium Francji, francuskich departamentów zamorskich i terytoriów Unii Europejskiej oraz do reszty krajów świata. Pełna lista krajów objętych naszymi usługami przewozowymi jest dostępna na naszej stronie internetowej w rubryce "Dostawa i Zwroty".

3. Zamawianie/order

W trakcie zamówienia deklarują Państwo, że osiągnęły ustawowy wiek dojrzałości i posiadają zdolność prawną, lub zostały upoważnione przez swoich rodziców do złożenia zamówienia na naszej stronie. System Automatycznego nagrywania jest traktowany jako ważny dowód natury i zawartości treści zamówień. Aby złożyć zamówienie na stronie firmy The Parapharmacy, klient musi najpierw zarejestrować się w firmie poprzez utworzenie konta, konieczne instrukcje zostaną dostarczone w chwili rejestracji. Przed potwierdzeniem zamówienia i przejściem do płatności, muszą Państwo najpierw potwierdzić, że zostały przyjęte w całości i bez zastrzeżeń Ogólne Warunki Sprzedaży. Dane zarejestrowane na stronie internetowej stanowią dowód wszystkich transakcji między użytkownikiem a firmą The Parapharmacy (www.the-parapharmacy.com). Dane zarejestrowane przez system płatności stanowi dowód transakcji finansowych. Po uiszczeniu płatności, firma The Parapharmacy potwierdza swoje zamówienie za pomocą e-maila, dostarczanego na adres, który został podany przez klienta. Podsumowanie zlecenia oraz faktura zostanie dołączona do wiadomości. Jednocześnie otrzymają Państwo kolejny e-mail informujący o dostępności produktów. Jeśli jeden lub kilka produktów są niedostępne, powiadomimy Państwo o dacie ponownego uzupełnienia naszych zasobów. Sprzedaż zostanie zakończona tak szybko, jak firma The Parapharmacy zatwierdzi wpłatę zamówienia, tj. od daty potwierdzenia dokonania płatności kartą kredytową, PayPal lub przelewie pieniężnym. Potwierdzenie wpłaty nastąpi poprzez wysyłanie mail-a. The Parapharmacy zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia klienta, z którym mogłoby istnieć nieporozumienie dotyczące płatności poprzednich zamówień.

4. Ceny

Ceny podane są w walucie Euro, wszystkie podatki wliczone w cenę (francuski podatek VAT i inne należne podatki).Fakturach VAT jest równa podstawowej stopie procentowej stosowanej we Francji do tej kategorii produktów, tj. 20%, 7%, 5,5% lub 2,1%. Stawka VAT wykazany na fakturze odnosi się do stawki VAT podanej w zamówionym produkcie i w tej formie wysłany. W ceny podane jako "Nasze Ceny" wliczony jest francuski podatek VAT w odpowiednim przeliczniku. Ceny podane na opisy produktów nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny podane w momencie potwierdzenia zamówienia są ostateczną wartością zamówienia, podatek jest wliczony w cenę końcową. Ceny te obejmują cenę produktów, opłaty manipulacyjne, koszty konserwacji, opłaty transportowe oraz koszty ubezpieczeń. Wartość zamówienia jest płatne gotówką w dniu potwierdzenia zamówienia. Dla klientów spoza Francji firma The Parapharmacy dokonuje zamówień dla faktury VAT dla zamówień dostarczonych do większości krajów Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Zamówienia wysyłane poza terytorium Unii Europejskiej nie podlegają VAT, ale mogą być przedmiotem podatków lokalnych i podatków celnych obowiązujących w kraju odbioru. Dotyczy to również zamówień dostarczonych do francuskich departamentów zamorskich i terytoriów (TOM / DOM) i innych zbiorowości terytorialnych. Dla zamówień z adresem wysyłki znajdującym się w Unii Europejskiej VAT jest wyszczególniony na ostatniej stronie zamówienia w mail-u potwierdzającym zamówienie oraz na fakturze dołączonej do zamówienia. Ostrzeżenie: wszelkie nieprawdziwe informacje przekazane przez klienta w celu uniknięcia podatku VAT może spowodować nałożenie grzywny, a także postępowaniem karnym.

5. Płatność

Płatności zamówionych produktów na stronie The Parapharmacy można dokonać:

1) Kartą kredytową (Carte Bleue, Visa, Mastercard / Eurocard, American Express), bezpośrednio online. W tym celu firma The Parapharmacy wybrała Ingenico Ogone, witrynę bezpiecznych płatności, główny europejski serwis przeznaczony dla płatności elektronicznych online i biznesu na odległość. "Płatność Ogone" pozwala płacić za pośrednictwem bezpiecznej witryny. Faza płatności jest całkowicie przetworzona między Państwem a Ingenico Ogone. Podczas procesu płatności kartą kredytową, muszą Państwo tymczasowo opuścić stronę The Parapharmacy, i zostaną przekierowani do strony "Płatność Ogone". Gwarantuje to, że:
● The Parapharmacy nigdy nie pozna numeru Państwa karty.
● Ingenico Ogone nigdy nie pozna żadnych szczegółów dotyczących zakupów, ponieważ sprzedający przesyła tylko całkowita wartość i numer referencyjny zamówienia do "Płatność Ogone".
Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a klient zostanie ostrzeżony przez e-mail, jeżeli płatność jest odrzucana przez zainteresowane centra bankowe. Realizacja tej procedury, która nie może być traktowana jako gwarancja wobec jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia karty płatniczej, ani czynić odpowiedzialną Firmę The Parapharmacy w opóźnianiu potwierdzenia płatności aż do końca procedury kontroli. To również może prowadzić do odwołania zamówienia. Ponadto firma The Parapharmacy zastrzega sobie prawo do odmowy płatności kartą kredytową na kwotę przekraczającą 200 euro.

2) Przez system płatności PayPal, w granicach 500 euro (przed dodaniem kosztów dostawy).

3) Przelewem na zakupy powyżej 500 euro (przed dodaniem kosztów dostawy).Firma The Parapharmacy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji płatności przelewem dla kwoty poniżej 500 euro (przed dodaniem kosztów dostaw).

4) Poprzez czek, dotyczy to tylko Francji, oraz w granicach 200 euro (przed dodaniem kosztów dostaw). Firma The Parapharmacy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji płatności czekiem na kwotę przekraczającą 200 euro (przed dodaniem kosztów dostaw).

6. Zastrzeżenie własności

Zgodnie z prawem francuskim z 12 maja 1980 roku, zamówione produkty pozostają własnością firma The Parapharmacy, aż do pełnej zapłaty przez klienta. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań klienta, bez względu na powody, firma The Parapharmacy będzie mogła zażądać natychmiastowego zwrotu produktów, na koszt własny i ryzyko klienta

7. Dostępność i wysyłka

Wszystkie terminy wymienione na stronie The Parapharmacy dotyczą dni roboczych (tj. z wyjątkiem niedziel i świąt). W każdy opisie produktu jest mowa o:
• natychmiastowej dostępności produktu: wzmianka "en stock" odpowiada jaki jest stan magazynowy w momencie składania zamówienia.
• dacie dostępności: data dostępności odpowiada teoretycznej dacie ponownego uzupełnienia zasobów w naszej firmie. Data ta zależy od czasu wskazanym przez dostawcę lub producenta produktu i zmienia się w zależności od rodzaju produktu.
• "Pré-commande"/przed zamówienie: są to produkty nowe, zapowiedziane przez dostawców lub producentów, bez daty podanej dostępności.
• Słowie "rupture": produkt jest chwilowo niedostępny u naszych dostawców.
• Słowie "Vente flash": produkt podlega wyjątkowemu rabatowi; taka oferta jest ważna tylko przez pewien czas, w odniesieniu do niektórych produktów i w ramach dostępności zapasów.
• "Promo" lub "En solde": produkty są przecenione przez ograniczony czas. Zamówienia są realizowane, przygotowane i wysłane, czyli dostarczone do naszego przewoźnika, w terminie 5 dni roboczych od:
◊ Odbioru dostępnych produktów przez firmę The Parapharmacy.
◊ Weryfikacji wpłaty przez klienta i akceptacji banku, gdy zamówienia są dokonywane kartą kredytową on-line, PayPal lub przelewem bankowym, w przypadku produktów dostępnych w magazynie, od momentu takiego zatwierdzenia lub odbioru.
◊ Odbioru produktów przez firmę The Parapharmacy, gdy staną się one rzeczywiście dostępne u naszego dostawcy, dla produktów w preorder.

• Zamówienia są zazwyczaj przyjmowane po zatwierdzeniu płatności kartą kredytową. Informacja "en stock" i okres dostępności mogą się różnić między datą zamówienia, a także w zależności od przypadku, daty potwierdzenia płatności kartą kredytową. Również data udostępnienia mogą być zmieniane przez dostawców lub producentów. W takich przypadkach, daty dostępności tych produktów będzie obecna w czasie weryfikacji zapłaty kartą kredytową. Jednak wymienione daty są tylko teoretyczne i mogą się nieznacznie zmienić, klient zostanie wtedy powiadomiony e-mailem.

• W przypadku niedostępności produktów u naszych dostawców:
- Stała niedostępność: Jeśli produkty w czasie zamówienia stają się, z niezależnej przyczyny trwale niedostępne, w takim przypadku firma The Parapharmacy poinformuje klienta i/albo zaoferują artykuły zastępcze, lub bezzwłoczny zwrot za artykuły brakujące w przeciągu 30 dni, zgodnie z postanowieniami artykułu L121-20-3 francuskiego kodeksu konsumenta.
- Tymczasowa niedostępność: Jeśli produkty w czasie zamówienia stają się, z niezależnej przyczyny tymczasowo niedostępne, w takim przypadku firma The Parapharmacy poinformuje klienta o dacie ponownego uzupełnienia naszych zasobów. Klient może utrzymać swoje zamówienie zależnie od nowych terminów lub je anulować. W takim przypadku, firma The Parapharmacy wypłaca zwrot za artykuły brakujące niezwłocznie, a najpóźniej do 30 dni, zgodnie z przepisami art L121-20-3 francuskiego kodeksu praw konsumenta. Jeśli jeden lub więcej produktów ze złożonego zamówienia, nie są natychmiast dostępne, zamówienie to zostanie wysłane tylko wtedy, gdy wszystkie produkty będą dostępne. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 5 dni od dnia, w którym ta dostępność nastąpi.

8. Dostawa/shipment

Produkty zakupione na stronie www.the-parapharmacy.com dostarczane są do 200 krajów. Jeśli chodzi o dostawy, pracujemy z the Colissimo Service of La Poste. Colissimo jest dostawcą expresowym.

Dla Francji: dostawy będą dokonywane przez Colissimo Access F lub Colissimo Expert F

w przeciągu 48 godzin dla każdej paczki ważącej mniej niż 30 kilogramów.
- Pakiety Colissimo Access F są dostarczane do skrzynki pocztowej adresata (podana przez nadawcę), bez podpisu.
- Pakiety Colissimo Expert F są dostarczane pod adres wskazany przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszka z nim, lub specjalnie upoważnione, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą. Ta usługa jest wliczona w cenę wysyłki i jest fakturowana w wysokości 2 Euro bez względu na ilość.

Dla strefy Outremer : dostawa będzie dokonywana przez usługę Colissimo Expert OM w terminie od 5 do 7 dni, na każdym pakiecie ważących mniej niż 30 kg wobec DOM, Majotty, Saint-Pierre i Miquelon, i do każdej paczki o wadze mniej niż 10 kg wobec TOM i Secteurs Postaux. Opakowania są dostarczane pod wskazany adres przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszkającej z nim, lub specjalnie upoważnionej, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą.

Do Strefy Unii Europejskiej i innych nardów : dostawa będzie dokonywana przez ekspertów Colissimo Expert I Service w terminie 3 do 11 dni dla każdej paczki o masie mniejszej niż 30 kg dla tych miejsc, które to akceptują. Opakowania są dostarczane pod wskazany adres przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszkającej z nim, lub specjalnie upoważnionej, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą.

Strefy objęte Colissimo Expert I

Strefa 1: Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg
Strefa 2: Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania
Strefa 3: Austria, Dania, Irlandia i Portugalia
Strefa 4: Finlandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria, Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie
Strefa 5: Grecja, Węgry, Islandia, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia
Strefa 6: Inne kraje Europy Wschodniej i krajach Maghrebu
Strefa 7: USA, Kanada, Afryka i Bliski Wschód
Strefa 8: Ameryka (z wyjątkiem USA i Kanady), Azja i Oceania

Jeśli paczka nie może zostać dostarczona, ponieważ skrzynka jest zbyt mała lub ponieważ adresat, lub jego / jej przedstawiciel jest nieobecny, poczta pozostawi anons w skrzynce pocztowej adresata. Anons wskazuje lokalizację na poczcie, gdzie paczka może być odebrana.

Koszty dostawy

Jeśli zamówienie przekracza 55 euro (wszystkie podatki wliczone w cenę) oraz wyborem przewoźnika Relay Mondial, sprzedający pokrywa opłatę za przesyłkę. Ta oferta jest ważna tylko dla Francji. W przypadku zamówień, których wysokość jest mniejsza niż 55 euro, dla wszystkich zamówień złożonych w strefach zamorskich, Unii Europejskiej, i krajów międzynarodowych, wymienione na naszej stronie internetowej, wysyłki i opłaty manipulacyjne będą fakturowane. Dla stref zamorskich Unii Europejskiej i krajów międzynarodowych wymienione na naszej stronie koszty dostawy obejmują wkład kosztów ubezpieczenia. Można uzyskać dostęp do listy opłat wysyłkowych stosowanych w strefach wymienionych na stronie internetowe The Parapharmacy w sekcji "Livraison et retours". Firma The Parapharmacy zostanie zwolniona z obowiązku dostawy:
• w przypadku siły wyższej, takich jak wojny, zamieszki, pożary, strajki, wypadki i na niemożliwość ich dostarczenia.
• w przypadku niewykonania przez klienta któregokolwiek z jego zobowiązań (płatności, prawidłowości podanych informacji, takich jak adres dostawy itp.).

9. Śledzenie dostawy przesyłki

Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o wysłaniu paczki, przez e-mail wysłany na podany adres. Przesyłka odbywa się za pośrednictwem "Colissimo Suivi" doręczone przez pocztę, to pozwoli Państwu śledzić status dostarczenia paczki za pomocą numeru identyfikacyjnego, który zostanie podany w momencie wysyłania zamówienia. Stan wysyłki będzie można śledzić w witrynie: http://www.coliposte.fr, a następnie, poprzez wpisanie w "Espace Particuler", numeru paczki (13 znaków), jednak dla wszystkich zamówień, z wyjątkiem Francji, śledzenie stanu wysyłki zależy od kraju przeznaczenia.

W przypadku zamówień złożonych w obszarach zamorskich (francuskie terytoria zamorskie):
- Śledzenie stanu wysyłki będzie zakończone "complet" z depozytu do dostawy dla następujących miejsc przeznaczenia: DOM i Mayotte.
- Śledzenie stanu wysyłki będzie częściowe "partiel", czyli do opuszczenia Francji dla następujących miejscowości: Tom, Saint-Pierre i Miquelon oraz Secteurs Postaux.

Dla zamówień złożonych w strefie międzynarodowej: śledzenie przesyłki jest różny w zależności od kraju przeznaczenia i może to być:
- albo z miejsca depozytu do momentu dostawy,
- lub do opuszczenia Francji.
Możecie Państwo uzyskać więcej wiadomości rodzaju śledzenia przesyłki na naszej stronie internetowej w zakładce "et livraison retours".

Ponieważ dostawa jest wykonywana przez pocztę, firma The Parapharmacy nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. Każdy błąd lub zaniechanie, w adresie dostawy lub identyfikacji klienta zwalnia firmę The Parapharmacy z odpowiedzialności przebiegu dostawy. Jeśli pakiet jest zwracany z powodu niepełnego adresu (np.: mieszkanie, budynek, firma, itp. zostały pominięte), opłaty związane z nową wysyłką paczki będą poniesione przez klienta. Firma The Parapharmacy jest zobowiązana do wszelkich starań, aby dostarczać zamówienia w terminie 30 dni od zatwierdzenia płatności kartą kredytową. Ponadto, klient zobowiązuje się zapłacić wszelkie podatki, VAT, oraz wszystkie inne podatki zgodnie z przepisami obowiązujących we wszystkich objętych strefach. Firma The Parapharmacy nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli klient nie zapłaci niezbędne podatki. Wszystkie zamówienia złożone na naszej stronie są przeznaczone wyłącznie do prywatnych potrzeb naszych klientów, częściowa lub całkowita odsprzedaż produktów jest zabroniona.

10. Dostawa przesyłki

Niezależnie od miejsca dostawy, przesyłka jest dostarczona pod adres podany przez klienta w trakcie zamówienia. Dostawa odbywa się przez Colissimo Access F lub Colissimo Expert F Service.
Pakiety Colissimo Access F są dostarczane do skrzynki pocztowej adresata (podana przez nadawcę), bez podpisu. Jeżeli paczka nie może być dostarczana, ponieważ skrzynka jest zbyt mała, wtedy paczka dostarczona jest do drzwi. Zostanie ona przekazana do rąk adresata lub osoby dla niego/niej pracującej, żyjącej z nim/nim, lub specjalnie zleconej. Może być również przekazana do osoby upoważnionej lub przedstawiciela.

Paczki Colissimo Expert F są dostarczane pod adres wskazany przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszka z nim, lub specjalnie upoważnione, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą.

Paczki Colissimo Expert OM są dostarczane pod adres wskazany przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszka z nim, lub specjalnie upoważnione, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą.

Paczki Colissimo Expert I pakiety są dostarczane pod adres wskazany przez nadawcę wyłącznie przez podpisanie w momencie dostawy, adresata lub innej osoby pracującej dla niego, czy mieszka z nim, lub specjalnie upoważnione, lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony z pocztą.

Jeśli paczka nie może zostać dostarczona, ponieważ skrzynka jest zbyt mała lub ponieważ adresat lub jego / jej przedstawiciel jest nieobecny, możliwe są inne sposoby dostawy, począwszy od następnego dnia, lub pozostawione anonsu przez pocztę w skrzynce adresata. Anons dostawy wskazuje lokalizację poczty, gdzie paczka może być odebrana. W takim przypadku paczka jest nadana adresatowi lub jego / jej przedstawicielowi, upoważnionego przez okazanie identyfikacji i jego/jej podpis, w przypadku, jeśli jest on wymagany. Paczka będzie przechowywana na poczcie przez kolejne 15 dni, począwszy od dnia następnego po jego przesłania.

Paczki i opakowania są wykonane z wielką starannością. Jednak może się zdarzyć, że paczki zostaną uszkodzone podczas transportu. Jeśli podpisana paczka w momencie dostawy wydaje się uszkodzona (uszkodzone pudełko, uszkodzona plomba) lub jeśli uważasz, że paczka została otwarta, zalecamy, aby jej nie przyjmować. Zostanie ona zwrócona do nas. Sugerujemy, że w momencie dostawy, oprócz podpisu, napisać dokładnie zaświadczenie odbioru, jakiekolwiek posiadane rezerwacje, należy również wspomnieć dostawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie trzech dni od dnia dostawy, zgodnie z art L.133-3 francuskiego kodeksu handlowego. Jeśli paczka ma być dostarczona bez podpisu, wymagana jest ta sama procedura, z wyjątkiem, że klient powinien odmówić paczkę i musi przedstawić świadectwo uszkodzenia z winy dostawcy lub właściwych usług pocztowych. W obu przypadkach należy też powiadomić firmę The Parapharmacy, pocztą elektroniczną pod adresem: service-client@the-parapharmacy.com jak również listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, o wszystkich szkodach wynikających z transport w przeciągu ośmiu dni po odbiorze. Reklamacje nie będą przyjmowane, jeżeli procedury nie są przestrzegane. Jeśli zastrzeżenia nie będą wyrażane, nie będziemy rozpatrywać żadnej skargi. W ten sam sposób, w momencie otrzymania zamówienia, zalecamy sprawdzenie zgodności dostarczonych produktów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zgodności dostarczonego towaru muszą być wymienione w świadectwie dostawy podanej przez nadawcę lub właściwych usług pocztowych i przesłane do nas na adres e-mail-owy, jak również listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie trzech (3) dni po odbiorze zamówienia. Jeśli ta procedura nie jest przestrzegana, skarga nie zostanie przyjęta. Jeżeli zostanie udowodnione, że jeden lub kilka produktów, nie są zgodne z zamówieniem, klient powinien zwrócić produkty niezgodne z zamówieniem na jego/jej własny koszt. My z kolei, po otrzymaniu zwróconych produktów, wyślemy na własny koszt, produkty zgodne z zamówieniem klienta.

11. Gwarancja

W każdym przypadku klient ma prawo skorzystać z gwarancji prawnej dotyczącej ukrytych wad (art. 1626 i następujących po nim artykułów wedle francuskiego kodeksu cywilnego). Pod warunkiem, że nabywca poda dowody wad ukrytych, sprzedawca ma obowiązek prawny, aby naprawić wszystkie ich konsekwencje (art.1641 i następujących po nim artykułów wedle francuskiego kodeksu cywilnego).

Następujące przypadki są wyłączone z wszelkich gwarancji:
1. Pogorszenie z powodu użycia lub z powodów innych samoistnych cech towaru.
2. Zastosowania i konserwacji nie zgodnej z instrukcji obsługi towaru, dostarczonej wraz z produktem, a także braku użytkowania lub konserwacji.
3. Pogorszenie spowodowane: błędami w obsłudze lub połączenia (jakolwiek czy z oryginalnymi akcesoriami lub innych); nieprawidłowym zastosowaniem (przeciążenie, nadmierna wilgotność lub ogrzewania, itp.); celową lub przypadkową fizyczną modyfikacją, wykorzystaniem w celach handlowych lub zawodowych.
4. Gdy części zamienne i akcesoria, których wyeksploatowanie wynika z ich normalnego zużycia lub z normalnych czynności konserwacyjnych: np. żarówki, baterie, złącza, itp.
5. Kosztów przesyłki i modyfikacji towaru, w przypadku wycofania produktu z powodu wad produkcyjnych.
6. Pogorszenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi (uderzenie pioruna, zalania, itp.).
7. Zmian wykonywanych na towarze przez osoby nieupoważnione przez obsługę klienta, a także w przypadku awarii lub pogorszenia się jakości produktu w przypadku takiej interwencji.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Produkty oferowane w sprzedaży są zgodne z aktualnym ustawodawstwem francuskim. Firma The Parapharmacy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczone elementy nie są zgodne z ustawodawstwem innego państwa niż Francji. Państwa zadaniem jest skontaktowanie się z lokalnymi władzami w sprawie przekazu, wykorzystania produktów lub usług, które zamierzają Państwo zamówić. Firma The Parapharmacy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy używany produkt, przekracza warunki normalnego użytkowania. Firma The Parapharmacy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego lub nadmiernego użytkowania jakiegokolwiek produktu. Przed jakimkolwiek zamówieniem, a tym bardziej przed każdym użyciem, klient zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków ostrożności, aby upewnić się, że nie istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej lub niezgodności pomiędzy jego stanem a jednym z elementów wchodzących w skład sprzedawanego produktu na naszej stronie. Informacje zawarte na stronie internetowej, zdjęcia, opisy produktów, ceny ... są orientacyjne. Firma The Parapharmacy stara się zapewnić rzetelność podawanych informacji. Ewentualne błędy, zwłaszcza wynikające z tłumaczenia opis produktu z języka obcego, są jedynie przypadkowe i zostaną naprawione tak szybko, jak to tylko możliwe. Firma The Parapharmacy nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za proste błędy lub braki, które mogłyby być trwałe mimo całej staranności w prezentacji produktu. To samo dotyczy się możliwych zmian produktów określonych przez producentów. Fotografie są jedynie ilustracją. Zapraszamy do zapoznania się z opisem każdego produktu w celu uzyskania szczegółowej wiedzy o ich dokładnych cechach. Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pragną uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt. W przypadku oczywistej pomyłki między cechami produktu i jego wyglądem lub warunkami sprzedaży, odpowiedzialność nie może zostać poniesiona przez firmę The Parapharmacy. Ze względu na dużą liczbę dostępnych produktów i różnorodność ich źródeł, może się zdarzyć, iż niektóre informacje nie będą dostępne w języku obcym lub w Twoim języku. Zalecamy w takim przypadku wziąć pobranie informacji na ich temat od ich producentów lub po prostu złożyć zapytanie za pomocą naszego formularza kontaktowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, firma The Parapharmacy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub złe wykonanie umowy, które mogłoby być spowodowane przez klienta lub przez nie do ominięcia i nieprzewidywalne działanie osoby trzeciej, lub przypadku siły wyższej. Ograniczenie odpowiedzialności wymienionych powyżej nie stosuje się w przypadku oszustwa lub rażącego niedbalstwa z naszej strony, urazów fizycznych, dla produktów wadliwych, jak również w przypadku eksmisji i niezgodności (w tym wady ukryte). W przypadku linków hipertekstowych prowadzących ze strony www.the-parapharmacy.com do innych stron firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za treść informacji zawartych na tych stronach.

13. Zwroty

Zgodnie z artykułami L.121-20 i po nich następujących, z francuskiego kodeksu konsumenta, klient ma 14 dni, począwszy od dnia doręczenia, aby zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu, w celu jego zastąpienia lub zwrotu kosztów. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie został otwarty ani użyty. Produkty pakowane w folie z pęcherzykami powietrznymi lub produktów z etykietami gwarancyjnych muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym klient korzysta z przysługującego mu / jej prawa do zwrotu (art. L121-20-1, francuskiego kodeksu konsumenta).

14. Kotrola przeciw nadużyciom

Podczas sprawdzania zamówień, nasz Departament Obsługi Klienta może dokonywać różnych kontroli przed zatwierdzeniem. Kontrole te mają na celu ochronę firmy The Parapharmacy przed nieuczciwymi praktykami oraz defraudacją. W czasie takich kontroli, obsługa klient będzie musiała zażądać od Państwa wszelkich informacji niezbędnych do złożenia zamówienia: potwierdzenie adresu lub informacje dotyczące posiadacza karty kredytowej, dowód tożsamości, itp. Przypominamy, że mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz kontroli swoich danych osobowych pocztą lub e-mailem: service-client@the-parapharmacy.com.

15. Ochrona danych

Dane osobowe dotyczące klientów, są absolutnie konieczne w celu przetwarzania i realizacji zamówień, jak również przygotowania faktur i umów gwarancyjnych. Brak informacji spowoduje brak potwierdzenia zlecenia. Zgodnie z prawem o Ochronie Danych, przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów zostały zatwierdzone przez Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności (CNIL) i zarejestrowane pod numerem n°1430645. Według 34 artykułu z prawa francuskiego, z dnia 06 stycznia 1978, mają Państwo prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania wszelkich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez firmę The Parapharmacy. Ponadto firma The Parapharmacy zobowiązuje się nie komunikować, za darmo lub za odpłatą, danych osobowych swoich klientów osobom trzecim. Zgodnie z francuskim prawem nº98-536 z dnia 01 lipca 1998 o prawie ochrony danych osobowych, firma The Parapharmacy jest producentem i właścicielem całości lub części bazy danych na swojej stronie internetowej. Po uzyskaniu dostępu na obecną stronę internetową, użytkownik, przyjmuje do wiadomości, że wszystkie udostępnione dane są prawnie chronione. Ponowne wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, reprezentujących lub nagrywania, bezpośrednio lub pośrednio, w jakikolwiek sposób i niezależnie od medium, w całości lub w części jakościowo, lub ilościowo istotnej, zawartości baz danych znajdujących się na tej stronie.

16. Trybunał i jurysdukcja prawna

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim. W przypadku sporów i po próbie wyczerpania ugody sądowej sąd Tours (Francja) będzie sądem właściwym we wszelkich sporach dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nawet w przypadku wielu pozwanych lub w przypadku roszczenia o wkład jakimkolwiek środkiem płatniczym. To przypisanie kompetencji jest wyraźnie nadane na rzecz Spółki The Parapharmacy, który zastrzega sobie prawo do powoływania się na jakikolwiek właściwy sąd.

17. Obsuga klienta

W celu uzyskania informacji lub dalszych pytań, nasz Departament Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji:
- E-mail: service-client@the-parapharmacy.com
- Telefon 33 (0) 9 61 06 23 84 - (od poniedziałku do soboty od 10:00 do 16:00)
- Mail:

The Parapharmacy
2, rue Corneille
37000 Tours
France.