Oferta "Prezent urodzinowy"

1. Zasady uczestnictwa

Program jest przeznaczony dla wszystkich zainteresownych klientow The Parapharmacy. Oferta "Prezent urodzinowy" obejmuje tych klientów, którzy wcześniej zarejestrowali się na naszej stronie, posiadają możliwość zamawiania naszych produktów, oraz ci kilenci, którzy dokonali choćby jednego zakupu. Oferta "Prezent urodzinowy" może być wykorzytana tylko raz w roku, przez jednego klienta. Biorący udział w ofercie, są zobowiązani w pełni do akceptowania powyższych zasad.

2. Wejście w życie oferty urodzinowej

Oferta "Prezent urodzinowy" trwa od 01/07/2011, jest to data publikacji online. Od 01/07/2011, wszyscy klienci którzy dokonali choćby jedengo zamówienia na stronie The Parapharmacy, otzymają w dzień swoich urodzin wiadmość internetową (email), w której The Parapharmacy Company informuje ich, że kwalifikują się do korzystania oferty "Prezent urodzinowy".

3. Ważność oferty "Prezent urodzinowy"

Oferta "Prezent urodzinowy" jest ważna od daty urodzin klienta i pod warunkiem, że klient dokonał co najmniej jednego zakupu na naszej stronie. W celu skorzystania z oferty "Prezent urodzinowy", zamowienie musi być doknane i zatwierdzone w terminie jednego roku od daty urodzin. Po roku oferta "Prezent urodzinowy" zostanie zawieszona. Klienci, którzy dokonali zakupu, przed wejściem w życie tej oferty, w żadny wypadku nie mogą ubiega się o przyznanie korzyści z oferty prezent urodzinowy.

4. Korzyści przyznawane klientom

Od daty urodzin klientów, klienci otrzymają w momencie jego/jej następnego zamówienia kupon zniżkowy o wartości 5% od wartości zamówienia (wszystkie podatki są wliczone, również koszty dostawy są dodane). Kupon zniżkowy można znaleść w sekcji “Moje konto”- “Mój kupon zniżkowy”. Oferta "Prezent urodzinowy" nie może być przeniesiona, nadana czy zamieniona na inny produkt, oraz nie może być połączona z jakąkolwiek inną promocją po za przydziałem punków lojalnościowych. Ponadto oferta "Prezent urodzinowy", w żadnym wypadku nie może być zastąpiona rownowartoscia zniżki w gotówce. Jeśli klient z jakiegoś powodu nie skorzysta z oferty "Prezent urodzinowy", w tym przypadku nie jest upowarzniony / upoważniona do ubiegania się, o zwrot w całości lub w części ani do żadnej rekompensaty.

5. Weryfikacja prawdziwości danych

Firma The Parapharmacy rezerwuje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych informacji przez klientów biorących udział w ofercie. Klienci uczestniczący w programie muszą zatwierdzić wszystkie niezbędne kontrole, dotyczące ważnościi ich udziału. Jeśli po weryfikacji sporne elementy pozostają, wniosek może zostać odrzucony. Podnanie jakiechkolwiek fałszywych danych, powoduje natychmiastowe usunięcie klienta z programu.

6. Odpowiedzialności

Firma The Parapharmacy rezerwuje sobie prawo do zmian dotyczących przedłuzenia, skrócenia, zawieszenia ofert "Prezent urodzinowy", w każdym czasie, bez uprzedzenia i bez podania jakichkolwiek wyjaśnień, częściowo lub całkowicie bez podania żadnego usprawiedliwienia oraz ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. W szczególności, firma The Parapharmacy nie może ponosić odpowiedzialności w razie możliwych popełnionych błędów dotyczących danych osobowych klientów biorących udział w ofercie(nazwisko, adres I/lub dane kontaktowe). W przypadku takiego błędu, klienci nie będą w stanie ubiegać się o częściowy lub całkowity zwrotu, ani jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.

7. Dane osobowe

W nawiązaniu do 34. artykułu francuskiej ustawy “Informatique et Libertés” dnia 06 stycznia 1978, klient ma prawo do wglądu, poprawiania, korygowania i usuwania wszystkich danych osobowych. Aby to wykonać, klient musi po prostu skontaktować się z nami w trybie online lub za pośrednictwem poczty, z podaniem jego / jej nazwiska, imię, adres i jeśli to możliwe numer referencyjny/kontaktowy klienta, na następujący adres:

SàRL The Parapharmacy
2, rue Corneille
37000 Tours, France.

Klient może również uzyskać dostęp i modyfikować dane osobowe w Internecie, w sekcji "Moje Konto".

8. Kompetencje prawne i obowiazujace prawo

Tylko zasady opublikowane poprzez stronę the-parapharmacy.com będą egzekwowane. W przypadku sporów i po próbie uzyskania ugody sądowej, sąd Tours (Francja) będzie kompetentym sądem. Niniejsze zasady podlegaj prawu francuskiemu.