Program „Poleć Przyjacielowi”

1. Warunki programu

Uczestnictwo w programie wymaga pełnej akceptacji poniższych warunków.Program ten jest zarezerwowany dla wszystkich członków The Parapharmacy. Członkowie (w odniesieniu do programu); są to osoby, które są zarejestrowane, posiadają zdolność prawną do złożenia zamówienia na stronie serwisu oraz dokonali co najmniej jednego zakupu na naszej stronie (jako osoba prywatna). Każdy klient może zaprosić inną osobę, członka rodziny do złożenia zamówienia na naszej stronie. Aby skorzystać z programu każdy nowy członek powinien założyć konto na stronie i zaznaczyć osobę polecającą jako „przyjaciela”. Korzyść z programu będzie przyznana tylko raz za każdą zaproszoną osobę. W programie może uczestniczyć tylko jedna osoba mająca ten sam adres zamieszkania co osoba wprowadzająca. Pozostałe osoby muszą mieć inne adresy zamieszkania oraz adresy poczty elektronicznej niż osoba wprowadzająca. Przy każdym pierwszym zamówieniem osoby wprowadzonej osoba wprowadzająca otrzyma wiadomość elektroniczną „email” od firmy The Parapharmacy potwierdzającą udział w programie.

2. Korzyści przyznawane osobie wprowadzającej i wprowadzonej

Od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia po przez osobę wprowadzoną, osoba wprowadzająca otrzyma kod z zniżką 5% na kolejne zamówienie odliczając koszty przesyłki. Osoba wprowadzona również otrzyma kod ze zniżką 5% na swoje zamówienie odliczając koszty przesyłki. Program „Poleć przyjacielowi” nie jest przekazywany na jakiekolwiek inne programy i nie może być łączony z innymi promocjami na stronie serwisu za wyjątkiem tego programu. Jeżeli nowe zamówienie osoby wprowadzającej przewyższa wartość zamówienia osoby wprowadzonej zniżka nie zostanie przyznana. Osoba wprowadzona nie może również żądać zwrotu części lub całości zniżki w podanym przypadku. Korzyść z programu nie może być wypłacona w postaci gotówki lub jako przelew.

3. Sprawdzanie dokładności informacji

Firma The Parapharmacy zachowuje sobie prawo do sprawdzenia dokładności informacji dostarczanych przez klientów. Klienci automatycznie zgadzają się na powyższe prawo. Po weryfikacji w chwili wystąpienia sporów lub w przypadku fałszywych oświadczeń udział w programie może zostać odwołany.

4. Odpowiedzialność

The Parapharmacy zastrzega sobie prawo do jakiegokolwiek powodu do zmiany, przedłużenia, skrócenia, zawiesić lub anulować w każdej chwili sponsorowane, lub zmiany całości lub części zasady jego funkcjonowania, bez uprzedzenia, bez tego o o przedstawienie uzasadnienia i bez żadnej odpowiedzialności wobec nich w ten sposób.

5. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z artykułem 34 prawa francuskiego ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku, klient ma prawo do dostępu, modyfikacji, sprostowania i usunięcia swoich dany. W tym celu należy zgłosić się do naszej firmy na poniższy adres wysyłając wiadomość elektroniczna “email” albo listownie podając swoje imię i nazwisko, adres i jeśli to możliwe, swój numer referencyjny adres firmy :

SàRL The Parapharmacy
2, rue Corneille
37000 Tours, France.

Swoje dane osobowe można również przeglądać lub modyfikować w zakładce "Moje konto".

6. Zastosowane prawo

Dostępny warunki na stronie serwisu są obowiązującymi warunkami. Powyższe warunki podlegają francuskiemu prawu i jakiekolwiek interpretacji lub wykonania będą dotyczyć wyłącznie jurysdykcji sądu w Tours we Francji. W przypadku ewentualnych sporów wszystkie sprawy będą rozpatrywane przez właściwy sad w Tours we Francji Niniejsza umowy sporządzona jest zgodnie z prawem francuskim.