Program lojalnościowy

1. Warunki udziału

Program ten jest zarezerwowany dla wszystkich członków The Parapharmacy. Członkowie (w odniesieniu do programów lojalnościowego); są to osoby, które są zarejestrowane i posiadają zdolność prawną do złożenia zamówienia na stronie serwisu.

2. Ważność programu lojalnościowego

Program lojalnościowy rozpoczął się od 01/07/2011 czyli daty uruchomienia programu na stronie firmy "The Parapharmacy" i tylko zakupy dokonane po tej dacie daje prawa do korzyści związanych z programem. W przypadku użytkowników, którzy dokonali zakupów przed datą uruchomienia programu nie będą oni mogli ubiegać się o przyznanie punktów związanych z tym zakupem.

3. Warunki programy

Od pierwszego zamówienia i jego potwierdzenia wraz z wysyłką i gdy zamówienie nie zostało anulowane albo nie został dokonany zwrot klienci mogą zbierać punkty lojalnościowe, które mogą być zamieniane i wykorzystane jako zniżki na produkty oferowane na stronie serwisu. Program jest dostępny dla klientów firmy The Parapharmacy od momentu dokonania drugiego zamówienia i pozwala kumulować punkty, które można wykorzystać później jako rabat przy kolejnym zakupie. Informacja o rabacie przysługującego z programu będzie dostępna w zakładce "moje punkty lojalnościowe" i pozwala na wykorzystanie ich podczas kolejnego zamówienia. Jak tylko klient wykorzysta punkty konto programu zostanie zaktualizowane i punkty zostaną odjęte z ogólnego bilansu. Nowe saldo będzie dostępne zaraz po złożeniu zamówienia w zakładce "moje punkty lojalnościowe". Jednakże w rzeczywistości punkty będą zapisane na koncie klienta dopiero po wysyłce produktu. Program ten nie jest przekazywany na jakiekolwiek inne programy i nie może być łączony z innymi promocjami na stronie serwisu za wyjątkiem programu lojalnościowego. Jednakże, program ten może być wykorzystany na dalsze zniżki wynikające z programu lub być wykorzystany w programie „Poleć-Przyjacielowi”. Każde zamówieni wykorzystujące punkty z programu lojalnościowego daje również nowe punkty na koncie.

4. Sposób obliczania punktów

Wartość zamówienia pozwala na obliczenie punktów lojalnościowych, które zostaną przyznane klientowi i są one kalkulowane na podstawie wartości zamówienia wraz z podatkiem jednakże nie uwzględniają kosztów przesyłki. W chwili obecnej 1 Euro wydany na produkty daje prawo do 1-ego punktu lojalnościowego i jest równy 1 Euro centom (0,1 Euro). Każdy klient, który będzie chciał zrezygnować lub poprosić o zwrotu musi liczyć się z faktem iż punkty z wartości jego zamówienia zostaną odjęte z jego balansu punktów. Podobne prawo będzie miało miejsce w przypadku zamienników oryginalnych produktów co oznacza że tylko oryginalne zamówienie jest zliczane do punktacji.

5. Sprawdzanie dokładności informacji

Firma The Parapharmacy zachowuje sobie prawo do sprawdzenia dokładności informacji dostarczanych przez klientów. Klienci automatycznie zgadzają się na powyższe prawo. Po weryfikacji w chwili wystąpienia sporów lub w przypadku fałszywych oświadczeń udział w programie może zostać odwołany.

6. Odpowiedzialność

Firma The Parapharmacy zachowuje sobie prawo niezależnie od przyczyny, do zmiany, rozszerzenia, odnowienia, zawieszenia lub anulowania w każdej chwili "Programu lojalnościowego" lub zmiany całości lub w części warunków programu bez jakiegokolwiek uprzedzenia. W takich przypadkach odpowiedzialność firmy nie może być gwarantowana i klienci nie mogą domagać się zwrotu części i całości punktów.

7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku, klient ma prawo do dostępu, modyfikacji, sprostowania i usunięcia swoich dany . W tym celu należy zgłosić się do naszej firmy na poniższy adres wysyłając wiadomość elektroniczna “email” albo listownie podając swoje imię i nazwisko, adres i jeśli to możliwe, swój numer referencyjny adres firmy:

SàRL The Parapharmacy
2, rue Corneille
37000 Tours, France.

Swoje dane osobowe można również przeglądać lub modyfikować w zakładce "Moje konto".

8. Zastosowane prawo

Dostępny warunki na stronie serwisu są obowiązującymi warunkami. Powyższe warunki podlegają francuskiemu prawu i jakiekolwiek interpretacji lub wykonania będą dotyczyć wyłącznie jurysdykcji sądu w Tours we Francji. W przypadku ewentualnych sporów wszystkie sprawy będą rozpatrywane przez właściwy sad w Tours we Francji. Niniejsza umowy sporządzona jest zgodnie z prawem francuskim.